آسپارتام یک ترکیب سنتتیک است که ازاتصال دو اسید آمینه فنیل آلانین و اسید آسپارتیک با یک متیل الکل به وجود می آید و متیل الکل در بدن به اسیدفورمیک)سم موجود در نیش مورچه ) و فورمالدئید ( مایع مورد استفاده در مومیایی ) شکسته می شود.مشهورترین شیرین کننده ی مصنوعی که در رستورانها ، سوپرمارکت ها وحتی آشپزخانه ی شما یافت می شود آسپارتام است که تحت نام های تجاری نوتراسوئیت ، اکوال و آمینوسوئیت به فروش می رسد

 

درحقیقت شما به ندرت می توانید یک بسته آدامس یا شیرینی بدون آسپارتام پیدا کنید . در اکثر رستورانها کنار پاکت های حاوی شکر یک پاکت حاوی ماده شیمیایی آسپارتام است .شرکت ویتاسوئیت به عنوان نماینده رسمی ویتاسوئیت چین در ایران می باشد که سوکرالوز، آسپارتام، کافئین و آسه سولفام را وارد کرده و آماده همکاری با انواع شرکت های مواد غذایی و دارویی می باشد.

 

 

 

.

 

.