ساکارز نام شیمیایی شکر است. اگر چه نام سوکرالوز بسیار شبیه به ساکارز است ،ولی یک مولکول متفاوت است. بدن انسان سوکرالوز را نمی تواند هضم کند، به همین دلیل هیچ کالری ندارد. به همین دلیل سوکرالوز با توجه به طعم مطبوع وشیرین خود،می تواند جایگزین مناسبی به جای شکر باشد.

سوکرالوز یک شیرین کننده غیر مغذی است، به این معنی که طعم شیرینی دارد اما هیچ کالری ندارد. اما ساکارز یا همان شکر طعم شیرینی دارد وهمچنین حاوی کالری است، به این معنی که می تواند برای سلول ها انرژی فراهم کند.سوکرالوز مانند ساکارز در مایعات در دماهای گوناگون طعم شیرین خود را حفظ می کند. به این دلیل می توان از سوکرالوز در نوشیدنی های گرم و یا سرد و محصولات پخته شده، دقیقا مثل ساکارز استفاده کرد.

ادامه مطلب...